വിഷാദരോഗത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ | This May Cause You Depression | Malayalam | Razeen


An educational video of Malayalam by Iam Razeen

Thanks for watching

Do not hesitate to comment here for any questions regarding this video.

**** Follow us ****

Instagram:
Facebook :
tiktok: vm.tiktok.com/e4fCPw/
twitter:

For Business Enuires

Email: [email protected]

PRODUCTS

my phone :
gorillapod:
tripod
Mic:

Video credits to Iam Razeen YouTube channel

Your reaction?
Angry Angry
0
Angry
Lol Lol
0
Lol
Love It! Love It!
0
Love It!
Nice Nice
0
Nice
Now I Know Now I Know
0
Now I Know
Sad Sad
0
Sad
Surprised Surprised
0
Surprised
Wow! Wow!
0
Wow!
WTF WTF
0
WTF

വിഷാദരോഗത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ | This May Cause You Depression | Malayalam | Razeen

Comments 21

  1. ഇ ചിന്ത ഒന്നും എനിക്ക് ഇല്ല
    😂😂😂😂😂😂😂😂😂
    …..

  2. samayathinu randu small atikkan pattiyillel otukkilathe depresion anu.Athinu valla variyum undo

  3. ദൈവം ആർക്കും ഈ രോഗം കൊടുക്കാതിരിക്കട്ടെ

  4. ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ ഞാൻ ചെറുപ്പത്തിൽ ഒരുപാട് വേദന അനുഭവിച് വളർന്നവനാണ് അതുപോലെ അന്തർമുകനും ആയിരുന്നു ഇപ്പൊ അതൊക്കെ മാറി bcs സാഹചര്യം ഒത്തു വന്നത്കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ആരെയെങ്കിലും കൊന്ന് ജയിലിൽ പോയേനെ

  5. Bro mele paranja ella symptoms um enikk ind ,appo next topic how to overcome depression cheyyoo

  6. Same അവസ്ഥ njaan 1year അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്… Ini ഒരിക്കലും vararudhen ആഗ്രഹിച്ചു പോവാ… ഡിപ്രഷന് വന്നു പോയ പിന്ന ജീവിക്കാൻ തന്നെ തോന്നുല്ല…ഈ ലക്ഷണഗഗൽ ഒക്കെ എനിക്കും ndarnu…

Comments are closed.

log in

reset password

Back to
log in